شعر در مورد هوای پاک ، با آهنگ کودکانه برای نوجوانان

شعر در مورد هوای پاک ، با آهنگ کودکانه برای نوجوانان

شعر در مورد هوای پاک , شعر در مورد هوای پاک کودکانه , شعر در مورد هوای پاک با آهنگ , شعر در مورد هوای پاک برای نوجوانان

با مجموعه شعر در مورد هوای پاک ، اشعاری زیبا در مورد هوای پاک برای نوجوانان ، زیباترین شعر در مورد هوای پاک کودکانه در سایت پارسی زی همراه باشید

اشعار هوای پاک

هوای این شهر ما

همیشه آلوده است

به جای ابر سپید

در دل آن دوده است

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

چشمه جوشان آن

رفته به دیدار خواب

پر شده هر گوشه از

بوی بد فاضلاب

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

کاش هوا روز و شب

سالم و پاکیزه بود

قلب و نفس هایمان

خالی از انبوه دود

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

یه روز یه گنجشک سیاه

اومد رو بوم خونه ام

اول نشست رو پنجره

بعدش نشست رو شونه ام

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

رهش از دل طبیعت، بنشان نهال و هسته

نبُرش درخت ای دل، همه فوج و دسته دسته

ندهی دودِ بنزین به هوای پاک شهرم

که بلای جان من شد همه آه و سوز و دردم

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

همه دوده ها که خیزد نرسد به ماه و سالی

که شود که مار افعی به نشان و خط و خالی

نزنی تیشه ریشه که خطا ز دست خویشِ

که چگونه کار قیچی که برای کار ریشِ

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

بنهیم عزم بر جزم، برویم راه پاکان

که هوای پاک جستتن بُوَدش چه سهل و آسان

اَسَفا از آن بِلادی که نهنگ وار خیزند

به جهان همیشه ای دل، به جَدَل به فکر خویشند

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

هدف از همه تلاشم که سعادتی در این است

که هوای پاک راهیست که سلامتی در این است

به تجلی نگاهت به سلامتی سعادت

به هوای پاک عادت، همه سعی ما نهایت

شعر در مورد هوای پاک کودکانه

گر آدمی نکند شکر نعمت دادار

نه در خور است که آید ز فیض ، بر خوردار

به شکر نعمت حق کوش دم بدم زیرا

که هست نعمت یزدان فزون ز حد شمار

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

یکی ست ز آن همه نعمت هوای خوب و لطیفکه روحِ تازه به تن در دمد مسیحا وار

صفای روح به ما بخشد و سلامت تن

فضای سبز و هوای لطیف و صحبت یار

چنان که شاد کند لحظه های هستی رانشاط باغ و صفای گل و نسیم بهار

هوای پاک به پاکیزگی رساند جان

فضای سبز به خرم دلی کشاند کار

هوای پاک به اعصاب ما دهد تسکینفضای سبز به ابصار ما دهد انوار

هر آن دیار که گشت از هوای خوش محروم

درو نزیست به خوبی و خوشدلی دیّار

رهین منت ِ آب و هواست صحتِ تنوزین عطیه بود روح ، ایمن از تیمار

فضای سبز گشاید ز پای خاطر بند

هوای پاک زداید ز لوح ِ دل زنگار

ز تندرستی و حفظ حیات شد مهجورکسیکه زیست در آب  و هوای نکبت بار

قرینِ عیش و نشاط آمد و ندیم  سرور

هر آن که رفت به خرّم دیار بهجت یار

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

محیط زیست روا باشد ار بود سالم

و گرنه هست به هر گوشه اش دو صد بیمار

محیطِ زیست نباید بود دَوارانگیز

در ازدحام و هیاهوی خارج از معیار

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

فغان ز کثرت «گردونه» در خیابانهابه ویژه چون کند از دود، آسمان را تار

کزین سُموم بلاخیز در مسیر نفس

همی رسد به سر و سینه آفت بسیار!

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

به شهر در خطر افتد سلامت تن و جان

ازین سموم پراکنده نفوس آزار!

مصیبتی بود این ماجرای آفت خیز

که چاره جوئی آن شد وظیفتی دشوار

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

رواست کاهش گردونه ها به روی زمینشود کشیده به زیر زمین چو خطّ قطار

فضای سبز ، دگر چاره ای ست پر تاثیر

که خوش کند به طراوت هوای شهر و دیار

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

وجود جنگل و باغ و گل و گیاه به شهرغنیمت است چو بر طرف جوی ، بیدو چنار

که هر چه بیش بود موجبات خرسندی

وجود خلق ز خود بیشتر نهد آثار

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

خوش آن ولایت و شهری که باشد

از هر سویقرین آب و گل و نور و سبزه و اشجار

شعر در مورد هوای پاک برای نوجوانان

آمدم بیرون فقط در آسـمان‌ها دود بود

در هـوای شهر من تنها هوا کمبود بود

شاخص ناخالصی از مرز کشتن هم گذشت

یک سر و گردن ز حدش بی پـدر مردود بود

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

آرزو کــردم که این راه گـلو چون یادگار

از شمال سمت جنوبش دائما مسدود بود

من نمیدانم چرا اکسیژن از ما دل برید؟

یا چرا عمر رسیدن ها به سکته زود بود؟

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

شاید این بنزین که با منت به مردم می دهند

گــازوئیل خسـته یا ترکیب آن با کـود بود

کاش چاشنی ها که بر بنزین ما افزوده شد

حداقل یک کـمی انـدازه اش محـدود بود

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

روزهای بارانی را

بیشتر دوست دارم!

انگار مهربان تر می شوی

و من همان هستم!

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

گفتم گنجشک کجا بودی؟

که انقدر سیاه شدی؟

تو رنگ مشکی اُفتادی

یا که تو قیر سیاه شدی

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

به من نگاهی کرد و بعد

به آسمون اشاره کرد

به دود زشت ماشینا

به دور دورا اشاره کرد

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

کاشکی که آسمونمون

تمیز باشه، آبی باشه

کاشکی شبهای شهرمون

همیشه مهتابی باشه

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

ای آسمون این روزا

چرا تو آبی نیستی؟

چرا رنگت پریده؟

دیگه آفتابی نیستی؟

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

چرا روی صورتت

غبار غم نشسته

از اون بالا چی دیدی

دلت اینجور شکسته؟

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

دیشب ستاره ها رو

رو دامنت ندیدم

از لب خندون ماه

گل خنده نچیدم

شعر در مورد هوای پاک با آهنگ

کاشکی دوباره ابرا

جمع  بشن و ببارن

بازم گل های شادی

تو سینه ها بکارن

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

کاشکی بشی دوباره

آبی آسمونی

با خورشید طلایی

دوست و رفیق بمونی

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

هوا آ لوده شد، جونت سلا مت!

دهان پر دوده شد، جونت سلا مت!

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

آهای همشهری جون حالت چطوره

حال میزون امسالت چطوره

پرنده تو قفس بالت چطوره

توی این وضع، اقبالت چطوره

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

بکن شکر خدا، خوش باش و راحت

هوا آلوده شد جونت سلا مت!

دهان پردود شده جونت سلا مت!

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

می بینی شهرمون پردود و دم شد

می بینی کله هامون باز خم شد

می بینی دم شبیه بازدم شد

هوای پاک می بینی چه کم شد

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

ولی با این همه دنیا بکامت

هوا آلوده شد جونت سلا مت!

ریه چون روده شد جونت سلا مت!

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

نگو آفتابمون بی مشتری شد

نگو خورشیدمون خاکستری شد

نگو بابای پیرم بستری شد

ببین تجریش مثل آذری شد

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

همه هستند در حال فلا کت

هوا آلوده شد جونت سلا مت!

دهان پردوده شد جونت سلا مت!

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

می گن باید برن کم کم از این شهر

می گن باید برن نم نم از این شهر

می گن باید برن از دم از این شهر

همه نسل بنیآدم از این شهر

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

شما اما بمون با استقامت!

هوا آلوده شد جونت سلا مت!

ریه چون روده شد جونت سلا مت!

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

بنگر ز بدوِ خلقت، ز طلوع آفرینش

ز پیامبرّی آدم، ز نبوت آخرینش

لب لعل برگشایم که هوای پاک جویم

نرسم به آرزویم، اگر از رهش نجویم

مطالب مرتبط

شعر در مورد پیریشعر در مورد پدر و مادرشعر در مورد تولدشعر در مورد تلاش و کوشششعر در مورد تجربه

شعر در مورد تلاش و کوشش ، و موفقیت و پشتکار سعدی

شعر در مورد تلاش و کوشش ، و موفقیت و پشتکار سعدی

شعر در مورد تلاش و کوشش , شعر در مورد تلاش و کوشش سعدی , شعری در مورد تلاش و کوشش , یک بیت شعر در مورد تلاش و کوشش

با مجموعه شعر در مورد تلاش و کوشش ، اشعاری زیبا در مورد تلاش و کوشش سعدی ، زیباترین شعر در مورد تلاش و کوشش و موفقیت در سایت پارسی زی همراه باشید

اشعار تلاش و کوشش

هر که رنجی برد، گنجش شد پدید

هر که جدی کرد، بر جودی رسید

چون گرانی ها اساس راحت است

تلخ ها هم پیشوای نعمت است

هر که در قصری قرین دولتی است

آن، جزای کارزار و محنتی است

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

بازدارنده ترین کلمه ” ترس” است … با آن مقابله کن.

با نشاط ترین کلمه ” کار ” است … به آن بپرداز.

پوچ ترین کلمه ” طمع” است … آن را بکش

سازنده ترین کلمه “صبر” است … برای داشتنش دعا کن.

روشن ترین کلمه ” امید” است… به آن امیدوار باش.

ضعیف ترین کلمه ” حسرت” است … آن را نخور.

تواناترین کلمه ” دانش ” است …. آن را فراگیر

محکم ترین کلمه “پشتکار” است … آن را داشته باش.

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

همت من پشت پا بر عالم باقی زده است

چیست دنیا تا به چشم اعتبار آید مرا

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

از صدف کم نتوان بود به همت زینهار

چون دهی باز کنی، گوهر شهوار طلب

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

به چشم هرکه ز همت گشاده شد «صائب»

فضای چرخ بود چون دل بخیلان، تنگ

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

ساقیا آمدن عید مبارک بادت

وان مواعید که کردی مرواد از یادت

در شگفتم که در این مدت ایام فراق

برگرفتی ز حریفان دل و دل می‌دادت

برسان بندگی دختر رز گو به درآی

که دم و همت ما کرد ز بند آزادت

شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست

جای غم باد مر آن دل که نخواهد شادت

شکر ایزد که ز تاراج خزان رخنه نیافت

بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت

چشم بد دور کز آن تفرقه‌ات بازآورد

طالع نامور و دولت مادرزادت

حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح

ور نه طوفان حوادث ببرد بنیادت

شعر از حافظ

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

همت ما بود عالی، ورنه در روز ازل

حاصل کونین را در دامن ما ریختند

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

شبنم خود را به همت می برم بر آسمان

در کمین جذبه خورشید تابان نیستم

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

در آن وادی که من طرح شکار افکنده ام «صائب»

به دام عنکبوتان صید عنقا می توان کردن

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

به هیچ نرسد هرکه همتش پست است

پر شکسته خس و خار آشیانه شود

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

سایه ی حق بر سر بنده بود

عاقبت، جوینده یابنده بود

شعر در مورد تلاش و کوشش

اگر چند باشد شب دیر باز

بر او تیرگی هم نماند دراز

شود روز، چون چشمه رخشان شود

جهان چون نگین بدخشان شود

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

به کاری که همت بسته گردد

اگر خاری بود، گل دسته گردد

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

کوه نتواند شدن سد ره مقصود مرد

همت مردان برآرد از نهاد کوه، گرد

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

چون دانا نماید به کاری درنگ

به پیروزی آرد جهانی به چنگ

همه کارها در فرو بستگی

گشاید ولیکن به آهستگی

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

صبر است کلید گنج مقصود

از صبر به کام دل رسی زود

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

ای دل ! صبور باش بر احداث روزگار

نیکو شود به صبر، سرانجام کار تو

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

چون بر رشته ی کاری افتد گره

شکیبایی، از جهد بیهوده به

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

گنج خواهی در طلب، رنجی ببر

خرمن ار می بایدت، تخمی بکار

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

نابرده رنج، گنج میسر نمی شود

مزد آن گرفت که جان برادر که کار کرد

آن کو عمل نکرد و عنایت امید داشت

دانه نکشت ابله و دخل انتظار کرد

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

دعای صبح و آه شب، کلید گنج مقصود است

بدین راه و روش می رو، که با دلدار پیوندی

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

به قدم کوش تا به کام رسی

مرد وامانده، کاروان رس نیست

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

چو کوشش نباشد، تن زورمند

نیارد سر از آرزوها بلند

که اندر جهان، سود بی رنج نیست

کسی را که کاهل بود، گنج نیست

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

کنجِ مطبخ، دست به کار روز و شب با پشتِکار آشِ خود را بار کردیم

هم زدیم و هم زدیم تا که بعد از خستگیِ فراوان آشِمان آماده شد

با هزارن ذوق و شوق بعدِ سالها انتظار ما چشیدیم

زندگی آشِ دهن سوزی نبود

شعر در مورد تلاش و کوشش سعدی

صبر و ظفر، هر دو دوستان قدیم اند

بر اثر صبر، نوبت ظفر آید

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

به هنگام سختی، مشو ناامید

که ابر سیه، بارد آب سفید

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

از دست دادن امیدی پوچ و محال ،

خود موفقیت و پیشرفتی بزرگ است.

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

میزان بزرگی و موفقیت هر فرد بستگی به این دارد

که تا چه حد می تواند

همه نیروهای خود را در یک کانال بریزد

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

موفقیت کلید شادی نیست، شادی کلید موفقیت است؛

اگر آنچه انجام می دهی دوست بداری،

موفق خواهی بود.

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

همه خوشبختی ها و موفقیت هایی که به من روی آورده ،

از درهایی وارد شده که آنها را به دقت بسته بودم

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

راه موفقیت ، همیشه در حال ساخت است ؛

موفقیت پیش رفتن است،

نه به نقطه پایان رسیدن.

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

موفقیت

بر روی ستون های شکست

شکل می گیرد

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

نمی توانم فرمول موفقیت را برای شما بیان کنم؛

اما اگر فرمول شکست را می خواهید

آن است که بکوشید همه را راضی نگه دارید

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

کمند همت ما چین به خود نمی گیرد

به هر شکار محال است سر فرود آریم

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

از همت بلند بدین مرتبت رسید

هرگز به مرتبت نرسد مردم دنی

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

همت بلند دار که نزد خدا و خلق

باشد به قدر همت تو اعتبار تو

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

آدمی است از پی کاری بزرگ

گرنکند ، اوست حماری بزرگ

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کاراند

تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

از درس و کتاب، کار من راست نشد

شاگردی روزگار استادم کرد

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

از درشتی ناید این‌جا هیچ کار

هم به نرمی سرکند از غار مار

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

اسب لاغرمیان به کار آید

روز میدان، نه گاو پرواری

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

امروز تخم کار

که فردا مجال نیست

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

با روی تو گر چشم مرا کار افتد

آری همه کارها به مردم افتد

شعر در وصف تلاش و کوشش

وقتی می شود دقایق عمرت را با آدم های خوب بگذرانی.

چرا باید لحظه هایت را صرف آدم هایی کنی

که یا دل های کوچک شان مدام درگیر حسادت ها و کینه ورزی های بچه گانه اند؟

یا مدام برای نبودنت،

برای خط زدنت

تلاش می کنند؟!

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

تو نیستی

بهانه های کوچک خوشبختی نیستند

تو نیستی

من نیستم

در نبود تو-

لبخندهای کاغذی آلبوم

غرق شدند

در بارانِ بی دریغ اشک

تا سپاس گزار تو باشم

که به اندازه ی یک غریق نجاتِ غریبه

تلاش نکردی

برای گرفتن من

از آب گل آلود

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

هیچ چیز غم انگیزتر از این نیست که

کسی که دوستش داری

هیچ تلاشی برای نگه داشتنت نکند

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

تلاش نکن که زندگی را بفهمی

زندگی را زندگی کن!

تلاش نکن که عشق را بفهمی

عاشق شو

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

 تلاش او کنی جز خود نه بینی

تلاش خود کنی جز او نیابی

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

 یاران تلاش تازگی لفظ می کنند

صائب تلاش معنی بیگانه می کند

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

 گفتمش در جستجوی کیستی؟

در تلاش تار و پوی کیستی؟

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

 تلاش فطرت دون غیرخودنمائی نیست

دماغ آبله آماس دوست میباشد

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

 تلاش کعبه تحقیق ترک اقبالست

بتار سبحه نبافی ردای احرامم

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

 تلاش مقصد دیدار حیرتست اینجا

بمهر آئینه باید رساند طومارم

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

 حلقه ئی زد نور تا گردید چشم

از تلاش جلوه ها جنبید چشم

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

 زفکر ما و من جستن تلاش تند می خواهد

مکن تکلیف طبع این مصرع زورآزمائی را

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

 تلاش ما چو سحر شبنم حیا پرداخت

عرق شد آینه آخر نفس گداخته را

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

 خاک صد صحرا زدی آب از عرقهای تلاش

راه جولان هوس کامی نکردی گل چرا

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

 تا کی شود جنون نفسی فارغ از تلاش

بسته است زندگی کمر ما بکین ما

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

 جهانی در تلاش آبرو ناکام می میرد

نمیداند که غیر از خاک گشتن نیست مقصودش

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

 تلاش خلق که انجام اوست خاکشدن

برنگ اشک تری میچکد از آغازش

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

 ابراز چه تلاش اینهمه سامان عرق داشت

کاینه چکید از نمد خورده فثارش

مطالب مرتبط

شعر در مورد آرامششعر در مورد آینهشعر در مورد استادشعر در مورد آبشعر در مورد هیچ

شعر در مورد پشتکار ، و تلاش و موفقیت و توانایی انسان

شعر در مورد پشتکار ، و تلاش و موفقیت و توانایی انسان

شعر در مورد پشتکار , شعر در مورد تلاش و پشتکار , شعر درباره پشتکار , شعر درباره تلاش و پشتکار

با مجموعه شعر در مورد پشتکار ، اشعاری زیبا در مورد پشتکار و تلاش ، زیباترین شعر در مورد توانایی انسان در سایت پارسی زی همراه باشید

اشعار پشتکار

بازدارنده ترین کلمه ” ترس” است … با آن مقابله کن.

با نشاط ترین کلمه ” کار ” است … به آن بپرداز.

پوچ ترین کلمه ” طمع” است … آن را بکش

سازنده ترین کلمه “صبر” است … برای داشتنش دعا کن.

روشن ترین کلمه ” امید” است… به آن امیدوار باش.

ضعیف ترین کلمه ” حسرت” است … آن را نخور.

تواناترین کلمه ” دانش ” است …. آن را فراگیر

محکم ترین کلمه “پشتکار” است … آن را داشته باش.

با تفحص ، جدّیت ، با پشتکار

سرخوش و پرشوروحال

سالها درخویش «ذهن مُرده» را.

بی توقف لحظه لحظه ، گاه روزو هفته ها.

چون از دست داده ها همان پس داده ها هستند

و پشتکار همان شانس است ؛

ازسرگذشت مردم با پشتکار

سازه های دانش انگیزاهرام مصر

آدمی را با جان و دل باید ستود

پشتکار و همت والایش را تا بیکران باید ستود

با ذوق و طبع و پشتکار تحصیل و علم حاصل

با بینشی به فردا اما کشان کشان نه

کنجِ مطبخ، دست به کار

روز و شب با پشتِکار

آشِ خود را بار کردیم

هم زدیم و هم زدیم

تا که بعد از خستگیِ فراوان

آشِمان آماده شد

با هزارن ذوق و شوق

بعدِ سالها انتظار

ما چشیدیم

زندگی آشِ دهن سوزی نبود

شعر در مورد پشتکار و تلاش

با تلاش و پشتکار آمد به دستم کیمیا

یا زِ فرش آمد، و یا از عرش، آن، از کبریا

لیـــــک روبه با تـــــلاش و پشتــــکار

دام را کردی رها و دور گشتـــی با قرار

آمد نصیحتم کند

که بگوید ارزشش را ندارد

تو نمی توانی !

این همه آدم هست

بین آنها یکی می شود…

هیچی نگفتم !

منتظر بودم حرفش تمام شود.

وفقط حرف خودم را بگویم :

تموم شد ؟!

گفتی ؟!

تمام تمام است ؟

ولی من پشتکار دارم ومی دانم خدایی هست …

و به قول سهراب هر کجا هستم ، باشم ، آسمان مال من است…

عمر خود را دان غنیمت با تلاش و پشتکار

گنج خوشبختی برای آدم بیکار نیست

در ستم گردیده ایم آزاده و پُر پشتکار

هر چه میخواهیم ما از بهر مان باشد حلال

لیک بهر دیگران باشد حرام

با سلامی و السلام

رهبران موفق هیچ گاه دست از آموختن بر نمی دارند.

فرایند آموختن هرگز تمام نمی شود و پیوسته آموختن پیامد چیرگی بر خویشتن و پشتکار است

هیچ چیز نمی تواند جای پشتکار را بگیرد

حتی استعداد نیز جای آن را پر نمی کند

ای ساحر گیتی تو مکن پشت به کارم

پشتکار مرا بین که در جهد تو آرم

صرف بی کاری مگردان روزگار خویش را

پرده ی روی توکّل ساز ، کار خویش را

زاد همراهان در این وادی نمی آید به کار

پر کن از لَخت جگر، جیب و کنار خویش را

چیست از این خوب تر، در همه آفاق ، کار

دوست به نزدیک دوست ، یار به نزدیک یار

دوست بر دوست رفت ، یار به نزدیک یار

خوش تر از این در جهان ، هیچ نبوده است کار

یک روز ز بند عالم ، آزاد نیَم

یک دم زدن از وجود خود ، شاد نیَم

شاگردی روزگار کردم بسیار

در کار جهان هنوز استاد نیم

اندیشه مکن به کارها در ، بسیار

کاندیشه بسیار ، بپیچانَد کار

کاری که به رویت آید ، آسان بگذار

ور نتوانی به کاردانان بسپار!

شعر درباره پشتکار و تلاش

اهل همت رخنه در سد سکندر می کنند

این سبک دستان، کلید فتح را دندانه اند

به آب روی همت، خاک را زر می توان کردن

غلط کردم که عمر خویش صرف کیمیا کردم

کار اکسیر کند همت ذاتی، «صائب»

خاک در دست، زر و سیم شود حاتم را

هرکه چون صائب قدم بر کرسی همت نهاد

می تواند تاج رفعت از سر کیوان گرفت

در سد سکندر بتوان رخنه فکندن

گر داعیه همت مردانه زند موج

ما به همت، سرخ رویی را به دست آورده ایم

خشک از دریا برآید پنجه مرجان ما

معنی توفیق غیر از همت مردانه چیست

انتظار خضر بردن ای دل فرزانه چیست؟

به زور جذبه توفیق و پایمردی همت

چو برق و باد ز رطل گران رکاب گذشتیم

به هر کاری که همت بسته گردد

اگر خاری بود، گل دسته گردد

ز همت، کارهای صعب آسان می شود «لامع»

درست است اینکه هر جوینده ای یابنده می باشد

یار باوفا

وصال معشوق

دلشکستن

بعدی

آنقدر خوشتیپ و پولدار هستم که هر روز با یکنفر باشم

خدا؟ خدا کجا بود؟

همه اینها حاصل درایت و پشتکار خودم بوده

اگر من موفق بدیدار یار

مرا او دهد یاری و پشتکار

به عدل و به انصاف او پر امید

ز حق لطف و رحمت همیشه دمید

وقتی می شود دقایق عمرت را با آدم های خوب بگذرانی.

چرا باید لحظه هایت را صرف آدم هایی کنی

که یا دل های کوچک شان مدام درگیر حسادت ها و کینه ورزی های بچه گانه اند؟

یا مدام برای نبودنت،

برای خط زدنت

 تلاش می کنند؟!

تو نیستی

بهانه های کوچک خوشبختی نیستند

تو نیستی

من نیستم

در نبود تو-

لبخندهای کاغذی آلبوم

غرق شدند

در بارانِ بی دریغ اشک

تا سپاس گزار تو باشم

که به اندازه ی یک غریق نجاتِ غریبه

تلاش نکردی

برای گرفتن من

از آب گل آلود

شعر در مورد پشتکار و موفقیت

هیچ چیز غم انگیزتر از این نیست که

کسی که دوستش داری

هیچ تلاشی برای نگه داشتنت نکند

تلاش نکن که زندگی را بفهمی

زندگی را زندگی کن!

تلاش نکن که عشق را بفهمی

عاشق شو

 تلاش او کنی جز خود نه بینی

تلاش خود کنی جز او نیابی

 یاران تلاش تازگی لفظ می کنند

صائب تلاش معنی بیگانه می کند

 گفتمش در جستجوی کیستی؟

در تلاش تار و پوی کیستی؟

 تلاش فطرت دون غیرخودنمائی نیست

دماغ آبله آماس دوست میباشد

 تلاش کعبه تحقیق ترک اقبالست

بتار سبحه نبافی ردای احرامم

 تلاش مقصد دیدار حیرتست اینجا

بمهر آئینه باید رساند طومارم

 حلقه ئی زد نور تا گردید چشم

از تلاش جلوه ها جنبید چشم

 زفکر ما و من جستن تلاش تند می خواهد

مکن تکلیف طبع این مصرع زورآزمائی را

 تلاش ما چو سحر شبنم حیا پرداخت

عرق شد آینه آخر نفس گداخته را

کره زمین

مال اشخاص پشتکار دار است

نمی گویم دستخوش هیجان نشو

آما خودت را با آتش هیجان ها نسو زان

در اذان و پشتکار ودر نماز

هر زمان مهماندار ودر نیاز

بی کوشش،انتظار ، ندارد ثمر ،بلی

این باغ گردد از اثر پشتکار ،سبز

پشتکار:

همت بلند دار که مردان روزگار

با سرسپردگی همه جانها سپرده اند

جانها همه در پی ات عزم ارادتند

با سرسپردگی کمر همت ببسته اند

چرا پشتکار و تلاش را نهیم ،

که وقت بگذرد بربگردیم لئیم؟

مگر پشتکاران در این بوم و بر

بمردند و گشتند روزی شرر؟

توصیه کردم که کند پشتکار

رها کند هرچیز جز کردگار

تاکه مشتت صخره ها راخرد کرد

از تو درس پشتکار و همّ گرفت

استارت میزنم

ایمان ، ماشینم را روشن می کند

هدف ، مقصدم را نشان می دهد

می فشرد گاز را ، انگیزه

پشت هر پیچ ، پشتکار به من می خندد

فضایی بین پندار است….

آنجا که انتظار معجزه داری!

با چوب خط کشیدن بر روح…..

بیهوده ترین پشتکار دنیاست !…..

اصل حرکت است……!

برو کارگر باش و امیدوار

که از یأس ، جز مرگ ناید به بار

نبوغ هم نمی تواند چای پشتکار را بگیرد.

پشتکار و سماجت خودشان قادر مطلق هستند

و به تنهایی برای موفقیت می توانند کافی باشند.

پشتکار یعنی مواجه شدن با ترس ها

بدون اینکه تسلیم شوید.

مطالب مرتبط

شعر در مورد انسان خوبشعر در مورد بخشش خدا

تعبیر خواب تخم مرغ ، سفید و شکسته و شکستن و دو زرده و پخته

تعبیر خواب تخم مرغ ، سفید و شکسته و شکستن و دو زرده و پخته

تعبیر خواب تخم مرغ , تعبیر خواب تخم مرغ شکسته , تعبیر خواب تخم مرغ شکستن , تعبیر خواب تخم مرغ دو زرده سفید

تعبیر خواب تخم مرغ سفید و شکسته ، تعبیر خواب تخم مرغ دو زرده شکستن در خواب همگی در سایت پارسی زی. با ما همراه باشید.

تخم مرغ در خواب

آنلی بیتون معتقد است دیدن تخم مرغ در لانه مرغ به دست آوردن ثروت بسیار زیاد است.همچنین دیدن یک جعبه تخم مرغ به این موضوع اشاره دارد که معاملات خوبی برای شما در راه است.

اگر در خواب روی سر و صورت شما تخم مرغ ریخته شود تعبیر اسن خواب این است که شما طلا و جواهرات به خود می آویزید تا به دیگران پز بدهید.دیدن تخم پرندگان دیگر به غیر از مرغ ، رسیدن ارث از جایی است که انتظارش را ندارید و موفقیت در کارهاست.

در کتاب سرزمین رویاها امده است که عبیر دیدن تخم مرغ تازه در خواب خبرهای خوش است.داشتن تخم مرغ تازه بدست آوردن پول است.

حضرت یوسف ع تخم مرغ را در خواب زن و کنیز کم سن و سال می داند.

لوک اویتنهاو می گوید که گرفتن تخم مرغ سود است و پختن آن بدگویی کردن است و دیدن تخم مرغ ، دعوا و جنجال است.همچنین دین زرده تخم مرغ در خواب هدیه است.

می گویند که زنی پیش محمد بن سیرین آمد و گفت خواب دیده ام که تخم مرغ را زیر چوبی گذاشتم و آن تخم جوجه شد.محمد بن سرین تعبیر خواب او را رساندن زنان و مردان بهم برای زنا دانست و از او خواست که توبه کند.

تعبیر خواب خوردن تخم مرغ

آنلی بیتون معتد است که خودرن تخم مرغ در رویاها نماد آشفتگی های زیاد در خانواده شما است.

در کتاب سرزمین رویاها تعبیر این خواب ، ازدواج است.

تعبیر خواب تخم مرغ شکسته

آنلی بیتون می گوید که اگر در خواب ببینی که تعدادی تخم مرغ تازه شکسته شده اند ، شما بخت و اقبال خوبی خواهید داشت و به همه آرزوهای خود خواهید رسید.

در کتاب سرزمین رویاها نوشته شده است که دیدن تخم مرغ شکسته در خواب تعبیرش یک مشاجره و دعوا و محاکمه شدن است.پوست تخم مرغ شکسته نیز تعبیرش ضرر و زیان مالی است.تعبیر خواب شکستن تخم ها مورد آزار و اذیت قرار گرفتن است.

تعبیر اینکه جوجه ها از تخم بیرون بیایند شنیدن خبرهای بسیار خوب است.اگر در خواب ببینی که حیوانی تخم پرنده ای را می خورد در زندگی شما و اطراف آن تغییراتی در راه است.

لوک اویتنهاو شکستن و له کردن تخم مرغ در خواب را ناراحتی و نارضایتی می داند.

تعبیر خواب تخم مرغ گندیده

آنلی بیتون می گوید که اگر چنین خوابی را شما ببینید در واقعیت مال و ثروت خود را خواهید از دست داد.

در کتاب سرزمین رویاها امده است که تخم مرغ گندیده و کهنه در خواب دیدن نشان از خبرهای ناراحت کننده است.

لوک اویتنهاو می گوید که دیدن تخم مرغ گندیده در خواب موانعی در مسیر موفقیت شما است.

تعبیر خواب خریدن تخم مرغ

لیلا برایت می گوید که در خواب ببین که تخم مرغ می خری به زودی سود مالی خوبی می کنی.

در کتاب سرزمین رویاها امده است که خریدن تخم مرغ تعبیرش این است که شما کسی را دوست دارید که شما را دوست ندارد یا به شما وفادار نیست.

لوک اویتنهاو خریدن تخم مرغ را ضرری که به شما می رسد تعبیر می کند.

تعبیر خواب مرغ و تخم مرغ

لیلا برایت می گوید تعبیر خواب اینکه مرغی در خواب بر روی تخم های خود خوابیده باشد خوب است و به شما خبرهای خوبی می رسد.

در کتاب سرزمین رویاها نوشته شده است که اگر ببنید که مرغ ها تخم می کنند ، سود زیادی در کار به شما می رسد.

تعبیر خواب تخم مرغ رنگ شده

لیلا برایت معتقد است که دیدن تخم مرغ رنگ شده در خواب نشان از سختی و مشقت است و اگر کسی به شما تخم مرغ رنگ شده هدیه بدهد در آینده به کسی علاقه مند می شوید.

در کتاب سرزمین رویاها امده است که تخم مرغ قهوه ای خبر های ناراحت کننده است و تخم مرغ حنایی ، تهدید شدن است و تخم مرغ رنگی ناکامی است.

تعبیر خواب تخم مرغ سفید

بر طبق آنچه در کتاب سرزمین رویاها نوشته شده است تعبیر دیدن این خواب رسیدن خبر های خوش و خوب است

مطالب مرتبط

تعبیر خواب ماهی سیاه ♥ تعبیر خواب دزد طلاتعبیر خواب مار زرد

تعبیر خواب لباس عروس ، بنفش بر تن مرده برای مردان و زن متاهل و دختر مجرد

تعبیر خواب لباس عروس ، بنفش بر تن مرده برای مردان و زن متاهل و دختر مجرد

تعبیر خواب لباس عروس , تعبیر خواب لباس عروس مرده , تعبیر خواب لباس عروس زنت متاهل و مجرد و مردان

تعبیر خواب لباس عروس مرده و بر تن مرده ، تعبیر خواب لباس عروس برای زن متاهل و دختر مجرد ، تعبیر خواب لباس عروس برای مردان و بدون داماد همگی در بخش تعبیر خواب سایت پارسی زی. با ما همراه باشید

لباس عروس در خواب

کارل گوستاو یونگ معتقد است دیدن لباس عروسی در خواب بیانگر این است که شما به دنبال ارزیابی رابطه شخصی تان هستید.اگر این دیدن به حالتی نامناسب باشد دلیل بر این است که شما احساس پوچی و بی ارزش بودن دارید.

آنلی بیتون معتقد است دیدن لباس عروس در خواب آشنا شدن با دوستانی است که بعدها خیلی صمیمی می شوید و در امور شادی آفرین حضور پیدا خواهید کرد.

مولف معتقد است که دیدن عروسی در خواب خوب نیست و اگر همراه با آهنگ و بزن بکوب باشد ، خبر از غم و مصیبت می دهد.

تعبیر خواب لباس عروس برای زن متاهل

حضرت دانیال معتقد است که اگر زنی در خواب چنین چیزی را ببیند تعبیر این خواب این است که او خوشی و خوبی زندگی اش را از دست می دهد و وارد رنج و سختی می شود.

اگر زن متاهل لباس عروس برتن داشته باشد و بخواهد دوباره ازدواج کند ، تعبیر این خواب جدایی و ناراحتی برای بیننده خواب است.

مطالب مرتبط

تعبیر خواب طلا

تعبیر خواب مو

تعبیر خواب گریه

تعبیر خواب لباس عروس سفید

حضرت دانیال ع معتقد است که اگر زن متاهلی خود را در لباس عروس سفید ببیند در حالی که شادمان است تعبیر این خواب این است که گرفتار رنج و مصیبت می شود.

اگر زن متاهلی خود را در لباس عروس سفید ببیند ، در حالی که غمگین است تعبیر این خواب این است که خوشحال می شود و خدا به رزق و روزی اش برکت می دهد.

تعبیر خواب لباس عروس برای دختر مجرد

محمد بن سیرین معتقد است که اگر دختر مجردی خود را در حالیکه لباس عروس بر تن دارد ببیند ، تعبیر انی خواب این است که به خانه ان دختر شادمانی و سرور وارد می شود.

اگر دختر مجردی خود را در لباس عروس ببیند و در حال گریه و ناراحتی باشد تعبیر این خواب خوب است و رسیدن به یکی از آرزوهای آن دختر است.

آنلی بیتون معتقد است که اگر دختری در خواب تور لباس عروس رو ی صورتش انداخته باشد ، چیزی شبیه عروسی وارد مرحله ای از زندگی می شود که سود فراوانی برای او خواهد داشت.

اگر دختری ببیند که تور لباس عروس از روی صورت او می افتد یا توسط کسی کشیده می شود تعبیر این خواب این است که او در آینده دچار غم و مشکلات می شود.

تعبیر خواب لباس عروس کثیف

آنلی بیتون معتقد است که دیدن لباس عروس کثیف و نامرتب و چروک در خواب این است که رابطه شما با یک انسان خوب قطع می شود.

تور لباس عروس در خواب

آنلی بیتون معتقد است دیدن تور لباس عروس ایجاد تغییر و تحول در زندگی است و شما و خانواده تان شادمان خواهید شد.

گرد آوری : سایت تفریحی پارسی زی

شعر در مورد بخشش ، و گذشت خدا و دیگران و دوست

شعر در مورد بخشش ، و گذشت خدا و دیگران و دوست

شعر در مورد بخشش و گذشت , شعر در مورد بخشش گذشت , شعر در مورد بخشش دیگران , شعر در مورد بخشش دوست

با مجموعه شعر در مورد بخشش و گذشت ، اشعاری زیبا در مورد بخشش خدا ، زیباترین شعر در مورد بخشش دیگران در سایت پارسی زی همراه باشید

اشعار بخشش

خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت

به قصد جان من زار ناتوان انداخت

نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود

زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت

به یک کرشمه که نرگس به خودفروشی کرد

فریب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت

شراب خورده و خوی کرده می‌روی به چمن

که آب روی تو آتش در ارغوان انداخت

به بزمگاه چمن دوش مست بگذشتم

چو از دهان توام غنچه در گمان انداخت

بنفشه طره مفتول خود گره می‌زد

صبا حکایت زلف تو در میان انداخت

ز شرم آن که به روی تو نسبتش کردم

سمن به دست صبا خاک در دهان انداخت

کنون به آب می لعل خرقه می‌شویم

نصیبه ازل از خود نمی‌توان انداخت

مگر گشایش حافظ در این خرابی بود

که بخشش ازلش در می مغان انداخت

جهان به کام من اکنون شود که دور زمان

مرا به بندگی خواجه جهان انداخت

شعر از حافظ

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

آدم ها را می بخشم…

نه به خاطر اینکه ساده هستم..

نه به خاطر اینکه برای خودم

برای سلامتم  ارزش قائلم

ساده تر بگویم

وقتی برای فکر کردن به

چیزهای بیهوده را ندارم

آنها را می بخشم شاید روزی

کسی همین کار را با آنها بکند

آنوقت خواهند فهمید که

بخشش یعنی چه …

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

بـه گیـتـی ز بخـشـش بــود مـرد بـِه

تـو گـر گـنـج داری ببـخـش و مَـنِـه

بـر ارزانـیــان گـنــج بــستـه مــدار

ببـخـشـای بـر مــرد پــرهـیـزکــار

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

نمی بارد بارانی که گفتند :

از بخشش آسمان لبریز است.

نمی تابد آفتابی که گفتند : از کرانه لطف دربا می وزد .

آی، چادرنشین قبیله احساس، نمی بینی مرا؟

کویری که تشنگی به تن دارد .

ما ساده نشین بیابان باوریم

آسمان می گذرد، دریا تبخیر می شود و جنگل انبوه …

کویر ، اما، کویر مانده است

شعر در مورد بخشش دوست

وانکه سیمت نداد زر بخشش

وانکه پایت برید سر بخشش

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

بخشش او طبیعی و گهریست

بخشش دیگران بروی و ریاست

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

کمر خدمت طاعت بخشش

افسر عز قناعت بخشش

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

از همه ظلم رهایی بخشش

دولت عدل نمایی بخشش

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

بخشش ﮐﻨﯿﺪ

ﺍﻣﺎ ﻧﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ.

ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺭﺯﯾﺪ،

ﺍﻣﺎ ﻧﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﻠﺒﺘﺎﻥ ﺑﺪ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﺷﻮﺩ.

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﻨﯿﺪ،

ﺍﻣﺎ ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﺯﻭﺩﺑﺎﻭﺭ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ.

ﺣﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ،

ﺍﻣﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ!!!

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

صبا وقت سحر بویی ز زلف یار می‌آورد

دل شوریده ما را به بو در کار می‌آورد

من آن شکل صنوبر را ز باغ دیده برکندم

که هر گل کز غمش بشکفت محنت بار می‌آورد

فروغ ماه می‌دیدم ز بام قصر او روشن

که رو از شرم آن خورشید در دیوار می‌آورد

ز بیم غارت عشقش دل پرخون رها کردم

ولی می‌ریخت خون و ره بدان هنجار می‌آورد

به قول مطرب و ساقی برون رفتم گه و بی‌گه

کز آن راه گران قاصد خبر دشوار می‌آورد

سراسر بخشش جانان طریق لطف و احسان بود

اگر تسبیح می‌فرمود اگر زنار می‌آورد

عفاالله چین ابرویش اگر چه ناتوانم کرد

به عشوه هم پیامی بر سر بیمار می‌آورد

عجب می‌داشتم دیشب ز حافظ جام و پیمانه

ولی منعش نمی‌کردم که صوفی وار می‌آورد

شعر از حافظ

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

بخشش را از خورشید بیاموز

محبت را بی محاسبه پخش کن،

دروازه های قلبت رابه روی همه بگشا

و باورداشته باش خدایی که در این نزدیکیست،

بهترینها را برایت رقم زده است.

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

ببخش مال و مترس از کمی که هر چه دهی

جـزای آن بـه یـکـی ده ز دادگــر یــابـی

شعر در مورد بخشش و گذشت خدا

انتظار، انتظار، انتظار،

این تمام آن چیزی بود که از چشمان یلداییت به من بخشیدی…

همیشه غروب را هدیه ام کردی…و از سیاهی شب نالیدی…

و نماندی به انتظار روزهای خورشیدی…

عشق به ما خندید؛

ولی من بر دیگری و تو بر دیگری تابیدی…

و دوباره یلدا تمام آن چیزی شد که از عشقت به یادگار به من بخشیدی

“تو توانایی بخشش داری!”

تو توانایی بخشش داری؟

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

عشقبازی و جوانی و شراب لعل فام

مجلس انس و حریف همدم و شرب مدام

ساقی شکردهان و مطرب شیرین سخن

همنشینی نیک کردار و ندیمی نیک نام

شاهدی از لطف و پاکی رشک آب زندگی

دلبری در حسن و خوبی غیرت ماه تمام

بزمگاهی دلنشان چون قصر فردوس برین

گلشنی پیرامنش چون روضهٔ دارالسلام

صف نشینان نیکخواه و پیشکاران با ادب

دوستداران صاحب‌اسرار و حریفان دوستکام

بادهٔ گلرنگ تلخ تیز خوشخوار سبک

نقلش از لعل نگار و نقلش از یاقوت خام

غمزهٔ ساقی به یغمای خرد آهخته تیغ

زلف جانان از برای صید دل گسترده دام

نکته‌دانی بذله‌گو چون حافظ شیرین سخن

بخشش‌آموزی جهان‌افروز چون حاجی قوام

هر که این عشرت نخواهد خوشدلی بر وی تباه

وان که این مجلس نجوید زندگی بر وی حرام

شعر از حافظ

شعر در مورد بخشش از شاعران بزرگ

مسلمانان مسلمانان چه باید گفت یاری را

که صد فردوس می‌سازد جمالش نیم خاری را

مکان‌ها بی‌مکان گردد زمین‌ها جمله کان گردد

چو عشق او دهد تشریف یک لحظه دیاری را

خداوندا زهی نوری لطافت بخش هر حوری

که آب زندگی سازد ز روی لطف ناری را

چو لطفش را بیفشارد هزاران نوبهار آرد

چه نقصان گر ز غیرت او زند برهم بهاری را

جمالش آفتاب آمد جهان او را نقاب آمد

ولیکن نقش کی بیند به جز نقش و نگاری را

جمال گل گواه آمد که بخشش‌ها ز شاه آمد

اگر چه گل بنشناسد هوای سازواری را

شعر از مولانا

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

ای رستخیز ناگهان وی رحمت بی‌منتها

ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه‌ها

امروز خندان آمدی مفتاح زندان آمدی

بر مستمندان آمدی چون بخشش و فضل خدا

خورشید را حاجب تویی اومید را واجب تویی

مطلب تویی طالب تویی هم منتها هم مبتدا

در سینه‌ها برخاسته اندیشه را آراسته

هم خویش حاجت خواسته هم خویشتن کرده روا

ای روح بخش بی‌بدل وی لذت علم و عمل

باقی بهانه‌ست و دغل کاین علت آمد وان دوا

شعر از مولانا

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

آواز داد اختر بس روشنست امشب

گفتم ستارگان را مه با منست امشب

بررو به بام بالا از بهر الصلا را

گل چیدنست امشب می خوردنست امشب

تا روز دلبر ما اندر برست چون دل

دستش به مهر ما را در گردنست امشب

تا روز زنگیان را با روم دار و گیرست

تا روز چنگیان را تنتن تنست امشب

تا روز ساغر می در گردش است و بخشش

تا روز گل به خلوت با سوسنست امشب

شعر از مولانا

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

تا عشق تو سوخت همچو عودم

یک عقده نماند از وجودم

گه باروی چرخ رخنه کردم

گه سکه آفتاب سودم

چون مه پی آفتاب رفتم

گه کاهیدم گهی فزودم

از تو دل من نمی‌شکیبد

صد بار منش بیازمودم

این بخشش توست زور من نیست

گر حلقه سیم درربودم

گر دشمن چاشتم خفاشم

ور منکر احمدم جهودم

تفهیم تو تیز کرد گوشم

کان راز شریف را شنودم

سیل آمد و برد خفتگان را

من تشنه بدم نمی‌غنودم

شعر از مولانا

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

ای خراب اسرارم از اسرار تو اسرار تو

نقش‌هایی دیدم از گلزار تو گلزار تو

کشته عشق توام ور ز آنک تو منکر شوی

خط‌هایی دارم از اقرار تو اقرار تو

می‌گدازم می‌گدازم هر زمان همچون شکر

از شکرها رسته از گفتار تو گفتار تو

شب همه خلقان بخفته چشم من بیدار و باز

همچو بخت و طالع بیدار تو بیدار تو

چند گویی مر مرا کز کار چون کاهل شدی

راست گویی ای صنم از کار تو از کار تو

ای طبیب عاشقان این جمله بیماریم

هست زان دو نرگس بیمار تو بیمار تو

ای دم هشیاریم بی‌هوش هشیاری تو

ای دم بی‌هوشیم هشیار تو هشیار تو

چشمه‌ها بر دل بجوشد هر دم از دریای تو

چشم دل پرک زن انوار تو انوار تو

شمس تبریزی که عالم اندک اندک بود

از عطا و بخشش بسیار تو بسیار تو

شعر از مولانا

تعبیر خواب گریه ، کردن برای مرده ، مادر و نوزاد و دوست خواهر زیاد بر سر قبر

تعبیر خواب گریه ، کردن برای مرده ، مادر و نوزاد و دوست خواهر زیاد بر سر قبر

تعبیر خواب گریه , تعبیر خواب گریه کردن , تعبیر خواب گریه مرده , تعبیر خواب گریه مادر

تعبیر خواب گریه کردن مرده و برای مرده , گریه مادر و نوزاد در خواب ، تعبیر  دیدن گریه دوست و خواهر ، تعبیر دیدن گریه زیاد بر سر قبر در خواب در سایت پارسی زی.با ما همراه باشید.

گریه در خواب

امام صادق ع معتقد است که اگر دیدید که کسی گریه کرد و بعد از ان خندید ، تعبیر خوابش این است که به زودی می میرد و اجلش نزدیک است.امام صادق ع دیدن اشک بر چشم را در خواب سه چیز می داند.شادی و خرمی ، غم و اندوه و رسیدن نعمت.

محمد بن سیرین معتقد است که تعبیر خواب گریه ، شادی است از سمت پروردگار به شما می رسد.تعبیر خواب گریه کردن بر گاه و اشتباه و یا گریه در مجلسی مانند قرآن و دعا این است که دارای علم و معذفت از سمت خدا می شود.

تعبیر خواب گریه کردن بدون انکه اشکی از چشم شما بیاید ضرر و زیان مالی است.تعبیر خواب گریه ای که به جای اشک ، خون از چشم بیاید این است که قبلا کاری کرده اید و هنوز هم حسرت و پشیمانی اش با شما است.

منوچهر مطیعی معتقد است که دو نوع گریه در خواب داریم.یک نوع که خودمان گریه می کنیم و از صدای گریه خودمان و اطرافیان ممکن است بیدار شوند.این نوع گریه به مشکلات و اعصاب شما بر می گردد و در علم تعبیر خواب ، معنایی ندارد.

تعبیر خواب دیگر ، دیدن گریه خودمان یا کسی دیگر است که نشان از شادی دارد و در چند روز آینده خبر خوبی به ما میرسد.تعبیر خواب گریه کردن و خندیدن پشت سرهم اصلا خوب نیست.

آنلی بیتون معتقد است که اگر در خواب ببینی کهگریه می کنی خبرهای ناراحت کننده ای از خانواده ات به تو می رسد.اگر ببینی که کسی دیگر گریه می کند ، با کسی که قهر بوده ای ، آشتی می کنی.

اگر دختری در خواب ببیند که دیگران گریه می کند ، بداند که تنها راه رسیده به معشوق از خود گذشتگی است.اگر تاجری این خواب را ببیند ورشکست می شود.

حضرت یوسف ع معتقد است گریه در خواب نشانه زن است.

تعبیر خواب گریه مرده

منوچهر مطیعی معتقد است که اگر در خواب ببینید که کسی که مرده است گریه می کند جای نگرانی ندارد و این خواب خوبی است.

مولف معتقد است که اگر مرده برای شما گریه کند خوب است و لی اگر شما برای مرده گریه کنید خواب خوبی نیست.

شنیدن صدای گریه

اچ میلر معتقد است که شنیدن صدای گریه دیگران بدون آنکه شخص گریه کننده را ببینیم این است که دچار بد شانسی می شویم.

تعبیر خواب گریه کردن بر سر قبر

گریه کردن بر سر قبر خوب نیست ولی اگر دید در قبرستان به حال خودتان گریه می کنید ، کسب و کارتان خوب می شود.

مطالب مرتبط

تعبیر خواب مرده ♥ تعبیر خواب ماهی قرمز ♥ تعبیر خواب سگ سفید

قرص مترونیدازول ، 500 و 250 واژینال برای عفونت واژن چند ساعت برای چیست

قرص مترونیدازول ، 500 و 250 واژینال برای عفونت واژن چند ساعت برای چیست

قرص مترونیدازول

قرص مترونیدازول ۵۰۰ و ۲۵۰ برای چیست ، قرص مترونیدازول واژینال برای عفونت واژن , قرص مترونیدازول برای بوی بد دهان ، قرص مترونیدازول هر چند ساعت یکبار مصرف شود ، قرص مترونیدازول ۲۵۰ برای چیست در سایت پارسی زی.

مترونیدازول

قرص مترونیدازول یک آنتی بیوتیک شناخته شده است که برای درمان هر نوع عفونتی کاربرد دارد.این ثر همواره با عوارضی مانند سرگیجه و تهوع و اسهال و سردرد همراه است.این دارو برای از بین بردن باکتری ها هم کاربرد دارد.

نام لاتین این قرص Metronidazole است و در گروهی از آنتی بیوتیک ها با نام نیترو ایمیدازول قرار می گیرد.

نحوه مصرف قرص مترونیدازول

نکته اول در مصرف این قرص این است که شما باید این دارو را طبق نظر پزشک مصرف کنید و خودسرانه آن را کم یا زیاد نکنید.اگر از شربت ان استفاده می کنید قبل از مصرف به خوبی ان را به هم بزنید.

در موقع مصرف این قرص هرگز آن را خرد نکنید یا نصف نکنید بلکه کامل با یک لیوان آب مصرف کنید.این دارو مانند اکثر داروها باید در محیط خشک و خنک و در درمای اتاق نگهداری شود.

اگر دچار عفونت واژینال شده اید ، حتما همسرتان هم در کنار شما از این قرص مصرف کند تی اگر نشانه های عفونت را ندارد و سعی کنید تا زمانی که عف.نت کاملا خوب نشده است از کاندوم در روابط جنسی خود استفاده کنید.

اگر به هر دلیلی برای شما آزمایش نوشته اند با دکتر خود مشورت کنید چرا که مصرف مترونیدازول می تواند نتایج آزمایش شما را خراب کند و تغییر دهد.

در موقع مصرف این دارو اگر یک نوبت را فراموش کردید به محض اینکه به یاد آوردید سریعا قرص خود را بخورید به شرطی اینکه خیلی به زمان مصرف بعدی نزدیک نشده باشید.می توانید آن را با شیر مصرف کنید.

تقریبا تمام داروهای آنتی بیوتیک فرد را دچار اسهال می کند.اگر این اسهال خیلی آبکی و خونی بود با پزشک خود مشورت کنید و خودسرانه سراغ قرص اسهال نروید.

این دارو را می توانید با وعده های غذایی مصرف کنید تا برای معده تان مشکلی به وجود نیاورد.بهتر است مصرف این قرص در تمام طول روز باشد تا کارایی اش چند برابر شود.هر ۶ ساعت یک قرص و چهار قرص در طول روز.

اگر احساس کردید که خوب شده اید مصرف دارو را قطع نکنید چرا که ممکن است بیماری دوباره عود کند و تمام دارو را به طور کامل مصرف نمایید.

نکاتی در خصوص مصرف دارو

 • در صورت حساسیت مصرف نکنید.
 • اگر در دو هفته گذشته از دیسولفیرام استفاده کرده اید از خوردن این دارو پرهیز کنید.
 • در طول درمان و سه روز بعد از آن هرگز الکل نخورید
 • در طول درمان و سه روز بعد از آن غذا یا داروی حاوی پروپیلن گلیکول نخورید.
 • این قرص برای عفونت های باکتریایی است و عفونت های ویروسی را درمان نمیکند ، پس در صورت سرماخوردگی و آنفولانزا به سراغ آن نروید.
 • احتمال آسیب به جنین در بارداری

مشورت با پزشک

در صورتی که هر یک موارد زیر شامل حال شما می شود قبل از مصرف با پزشک خود مشورت کنید.

 • سابقه عصبانیت در خانواده یا ابتلا به اختلال های عصبی
 • سندروم کوکین که بسیار نادر است.
 • بیماری های کلیوی
 • بیماری های کبدی
 • بیماری رودوی
 • سابقه ابتلا به عفونت قارچی

عوارض قرص مترونیدازول

این قرص می تواند باعث ایجاد عوارض های زیر شود

 • تهوع
 • اسهال
 • بوی بد دهان شبیه به فلز در دهان
 • جوش
 • خارش واژن
 • زخم دهان
 • تورم زبان
 • استفراغ
 • یبوست
 • خارش
 • ترشحات واژن
 • قرمزی زبان
 • کاهش اشتها
 • معده درد
 • علائم آلرژیک مه در این صورت سریع به اورژانس خبر دهید.علائمی مانند احساس تنفس سخت و مشکل ، التهاب چهره ،التهاب لب‌ها، التهاب زبان و یا التهاب گلو.

در صورت داشتن علائم زیر در اولین فرصت با دکتر خود صحبت کنید.

 • اسهال خونی
 • اسهال آبکی
 • افسردگی
 • تحریک پذیری
 • عدم خواب مناسب
 • ضعف
 • سردرد
 • سرگیجه
 • مشکلات دهان مانند زخم و تاول و مشکل در خوردن غذا
 • برفک دهان

در صورت مواجه شدن با موارد زیر مصرف دارو را ترک کنید و سریع خود را به پزشک برسانید.

 • بی حسی
 • سوزن سوزن شدن
 • سوزش در دست و پا
 • تاری دید
 • درد پشت چشم
 • ضعف در بدن و عدم هماهنگی اعضای بدن
 • مشکل در صحبت کردن
 • لکنت زبان
 • تب
 • تشنج
 • سفت شدن گردن
 • حساسیت به نور

قرص مترونیدازول در شیردهی

این دارو از طریق شیر مادر وارد بدن کودک می شود.تا یک روز بعد از مصرف این قرص نباید به کودک خود شیر دهید و اگر کودک شیرده دارید حتما با پزشک خود در مورد مصرف این دارو مشورت کنید.

تداخل دارویی

 • بوسولفان
 • لیتیوم
 • داروهای رقیق کننده خون
 • وارفارین
 • کومادین
 • یانتوون
 • هر دارویی که مصرف می کنید ممکن است تداخل داشته باشد پس با پزشک خود مشورت کنید.

هشدارهای مصرف دارو

 • هرگز نوشابه های الکلی و الکل در موقع مصرف دارو ، مصرف نکنید.
 • تا چند روز بعد مصرف دارو هم نباید سمت الکل و موادی که الکل دارند بروید.
 • داشتن بیماری خاص
 • بارداری
 • دوران شیردهی

مطالب مرتبط

قرص برنج چیستقرص تاخیری گیاهیقرص اورژانسی چیست

تعبیر خواب مو ، کوتاه کردن و ریزش و سفید شدن و رنگ کردن مو +مو در غذا و دهان

تعبیر خواب مو ، کوتاه کردن و ریزش و سفید شدن و رنگ کردن مو +مو در غذا و دهان

تعبیر خواب مو , تعبیر خواب کوتاه کردن مو , تعبیر خواب ریزش مو , تعبیر خواب سفید شدن مو

تعبیر خواب مو ، تعبیر خواب کوتاه کردن مو و ریزش مو ، تعبیر خواب سفید شدن و رنگ کردن مو و تعبیر خواب مو در غذا و دهان و کف دست در سایت پارسی زی. با ما همراه باشید.

مو در خواب

محمد بن سیرین می گوید که اگر در خواب ببینی که با کسی که مویی در سر ندارد صحبت می کنی با آدم بزرگ دوست خواهی شد.تعبیر خواب موی زیر بغل نرسیدن به خواسته ها است.تعبیر خواب موی پشت گردن هم بدهکاری است.

اگر در خواب ببینی که موی پشت گردن خود را زده ای و یا داری میزنی ، بدهکاری ات را می دهی.

حضرت یوسف ع معتقد است که دیدن خود با موی بلند نشان از عمر طولانی است و رنج کم است.

خالد بن علی دیدن موی سر را در خواب عمر طولانی می داند.تعبیر خواب زلف نیز رستگاری است.

لوک اویتنهاو می گوید تعبیر خواب موی بلند قدرت و اهمیت است.تعبیر خواب شستن موها دل نگرانی است.بستن مو در خواب ناراحتی است.شانه کردن موها ضضر در کار و مسائل اقتصادی است.موی گیس کرده نیز تمسخر شدن است.

موی فر در خواب سود در کارهاست.سوزاندن مو بدبختی و خیانت است.کوتاهی بیش از حد مو ، مصیبت است.موی ژولیده گرفتار یک سوء تفاهم خانوادگی شدن است.مو خوره یا موهای در هم نیز خوشبختی تعبیر می شود.

در کتاب سرزمین رویاها آمده است که دیدن موی دم اسبی در خواب دنبال کارهای پوچ و بیهوده بودن است.موهای شانه شده نشان این است که به شما خیانت می شود.راضی بودن از موهای خود پیدا کردن دوست جدید است.

تعبیر خواب مو درآوردن

محمد بن سیرین معتقد است که اگر در خواب ببینی که جلوی سرت که مو ندارد مو در آورده است ، مقدار کمی مال و اموال به دست می آوری، اما اگر کچل باشی و ببینی کاملا مو در آورده ای بدان که بدهکار می شوی.

اگر پیشانی است مو در بیاورد دچار قرض و وام می شوی و اگر مو رنگی باشد مثلا قرمز یا سفید باشد آن قرض از طرف زن و فرزند به تو رسیده است.

ابراهیم کرمانی معتقد است که اگر ببینی که روی آلت تناسلی تو مو در آورده است و منظور جایی است که به طور طبیعی مو ندارد ، فرزندانت کاری می کنند که تو را بسیار شاد و خوشحال می کنند.مو در آوردن سینه در خواب بدهکاری است.

در آوردن مو روی دوش نشان از امانت داری دارد.تعبیر خواب موی صورت نیز بدهکاری است.

جابر مغربی هم معتقد است که اگر سینه ات مو ندارد و خود را در خواب با موی فراوان روی سینه ببینی یعنی بدهکار می شوی.

تعبیر خواب موی حیوانات

محمد بن سیرین می گوید که دیدن موی حیوانات و چهارپایان در خواب به دست آوردن مال کم است.

تعبیر خواب تراشیدن مو

امام صادق ع می فرماید که تراشیدن مو در خواب خوب است و بر ۵ چیز دلالت دارد که عبارتند از حج و مسافرت و عزت و دولت و امنیت که همگی خوب هستند.

حضرت یوسف ع معتقد است که اگر در خواب ببیمنی که موی سرت را تراشیده ای ، از غم بیرون می آیی.

ابراهمی کرمانی معتقد است که تراشیدن موی سینه،  ادای قرض است.

تعبیر خواب کندن مو

حضرت یوسف ع معتقد است که کندن مو جدایی و طلاق همسر است.

خالد بن علی کندن و تراشیدن موی زیر بغل را ادای قرض می داند.

تعبیر خواب کچل شدن

ابراهیم کرمانی معتقد است که اگر مردی خود را در خواب کچل ببیند در حالی که در بیداری مو داشته باشد ، بداند که فامیل و بستگانش اموال او را نابود می کنند.

لوک اویتنهاو معتقد است که تعبیر خواب ریزش مو ،  ناراحتی است.

در کتاب سرزمین رویاها آمده است که ریزش مو نشان از یک شوک در زندگی تان دارد.

تعبیر خواب کوتاه کردن مو

لوک اویتنهاو معتقد است که کوتاه کردن مو در خواب غم و غصه است.

تعبیر خواب موهای رنگی

لوک اویتنهاو معتقد است که موی قرمز در خواب دورویی است ، موی سیاه خوشبختی است.موی بور شادی است و موی سفید شادمانی است.تعبیر خواب رنگ کردن مو ها ریا است.

در کتاب سرزمین رویاها آمده است که موی سرخ یا حنایی وجود وسوه در زندگی شما است.موهای بلوطی نشان از شهوترانی دارد.موی سفید نجابت و احترام است.موی طلایی دوستی پاک است.موی سیاه تصادف است.

مطالب مرتبط

تعبیر خواب دزد ♥ تعبیر خواب ماهی ♥ تعبیر خواب مرغ ♥ تعبیر خواب مار ♥ تعبیر خواب طلا

خواص عناب ، تازه و زرشک در طب سنتی و بارداری برای لاغری و جوش پوست

خواص عناب ، تازه و زرشک در طب سنتی و بارداری برای لاغری و جوش پوست

خواص عناب , خواص عناب تازه , خواص عناب و زرشک , خواص عناب در طب سنتی , خواص عناب در بارداری

خواص عناب ، خواص عناب تازه ، خواص عناب و زرشک در طب سنتی و بارداری ، خواص عناب برای لاغری و پوست و جوش در این مطلب ااز سایت پارسی زی.

عناب

عناب یک بوته متوسط با ارتفاع ۱۰ متر است. این میوه بومی مناطق گرمسیری است و برگ های سبز و رنگی و برگ های تخم مرغی آن در زمستان می ریزد. این میوه که شبیه زیتون است دارای بسیاری از خواص دارویی است، در ابتدا سبز است، و زمانی که می رسد آن را به قرمز و چروک می بینیم.

به خرمای قرمز و خرمای چینی معروف است و سیوجان در ایران به عنابش معروف است.در همه جای دنیا دیده می شود ولی بنظر می رسد که جایگاه اصلی آن در حول و حوش لبنان و هندوستان و کره و چین باشد.

این میوه غنی از ویتامین C است. در حالت تازه، ۷۴٫۴۶٪ و در حالت خشک دارای، ۶۵ تا ۷۷٫۷۷٪ قند است و بنابراین در تولید کمپوت و شیرینی استفاده می شود. میوه عناب داراى خواص دارویى فراوان است و جایگاه ویژه ای در مدارس سنتی پزشکی در کشورهای مختلف برای سلامتی دارد .

خواص عناب

 • آرام بخش،مفید برای بیماری های ضد سرطانی، تب بر، مسکن ، اشتها آور و انعقاد خون. تصفیه کننده خون کمک می کند تا غذا را هضم کند. عناب را برای درمان اختلالات ضربان قلب، خستگی و تهوع، عرق شبانه و عرق بیش از حد بدن استفاده می شود.
 • عناب به دلیل داشتن لعاب زیاد، یک تقویت کننده و نرم کننده سینه است
 • ملین است، به ویژه اگر شما آن را با آب یا شیر بجوشانید
 • این میوه برای اعصاب مفید است و آرام بخش است.
 • خواب آور است و تسکین بیخوابی است، به ویژه هسته عناب.
 • جوشانده پوست درخت این میوه یک داروی ضد اسهال است.
 • آسم و تنفس تنفس را از بین می برند.
 • ریشه این گیاه در درمان سوء هاضمه مفید است.
 • عصاره ریشه تبدیل به پودر می شود و برای زخم های قدیمی و قارچ مفید است.
 • برای درمان سرطان ، آب آن با کاهو استفاده می شود. برگ آن خون را بند می آورند و تب بر است.
 • برگ های آن در قالب یک پماد برای درمان ادرار بندی هستند.
 • جوشانده آن برای سرفه، درد قفسه سینه و انسداد صدا خوب است
 • برای جلوگیری از التهاب و ورم چشم ها، عناب را روی چشم قرار دهید و بمالید.
 • سیستم گوارش را قوی می کند.
 • باعث افزایش حافظه می شود.
 • درمان کم اشتهایی است.
 • برای درمان دیابت روزی ۵ دانه بخورید
 • این میوه حاوی مقدار زیادی فیبر و پروتئین با مقدار کمی کالری است. همانطور که می دانید کالری کم باعث جلوگیری از تجمع چربی در شریان ها و کاهش سطح کلسترول در خون می شود.
 • عناب با توجه به محتوای پتاسیم و سدیم بالا، برای سلامت قلب مفید است و خطر ابتلا به بیماری های قلبی را با کاهش فشار خون و چربی ها کاهش می دهد.

عوارض عناب

 • افراد مبتلا به دیابت اجتناب از خوردن آن کنند.
 • مصرف بیش از حد آن می تواند موجب خواب آلودگی، اسهال، از دست دادن اشتها و ضعف و ناراحتی در موارد نادر شود.

خواص عناب تازه

عناب تازه حاوی آنتی اکسیدان ها و ویتامین C است که سیستم ایمنی را تقویت می کند و خطر سرماخوردگی، آنفولانزا و سرفه را کاهش می دهد.در پزشکی سنتی ایران، عناب را به عنوان یک نرم کننده سینه می جوشاندند و برای درمان گلودرد، سرفه، سرماخوردگی، آبریزش بینی و آسم استفاده می کردند.

خواص عناب در بارداری

خوردن عناب در ماه دوم بارداری بیش از دیگر ماهها روی بچه اثر می گذارد، در حالی که درد شکم مادر را کاهش می دهد. به این معنا، در طب اسلامی، توصیه می شود که مادر در ماه دوم بارداری، روزانه سوره توحید را بر دو عناب بخواند و ناشتا بخورد.

خواص عناب و زرشک

 • درمان بیماری های کلیوی
 • درمان سنگ مثانه
 • افزایش فعالیت کبد و معده
 • تصفیه خون
 • کمک به کیسه صفرا
 • کاهش تشنگی به خصوص در ماه رمضان
 • خواص تب بر بودن
 • درمان یرقان
 • درمان خستگی
 • دارای ویتامین های گروه A و B و C
 • دارای کلسیم و آهن و فسفر فراوان
 • افزایش اشتها
 • درمان بیخوابی
 • کاهش قند خون
 • کاهش فشار خون
 • کاهش چربی خون

مطالب مرتبط

خواص و مضرات بادام زمینیخواص و مضرات قهوه ♥ خواص و مضرات زردچوبه ♥ خواص و مضرات خرمالوخواص و مضرات انار